V současné době (12/2022) je COVID stále v populaci. Aktuální varianty (Omikron) napadají horní cesty dýchací, nikoliv samotné plíce. U oslabených jedinců samozřejmě hrozí komplikace v podobě bakteriální superinfekce.

Informační leták od infekcionistů ke stažení níže:

Manuál pro pacienty COVID

Na co si dát velký pozor, pokud onemocním:

Nejčastější a potencionálně smrtící komplikací je v současné době (var. Omikron) nasedající bakteriální zápal plic. Hrozí především starým a rizikovým pacientům

Nejdůležitější varovný příznak je horečka a rychle se zhoršující dušnost, kašel, nebo senior takzvaně „ulehne“ Pokud máte více, jak 4 dni horečku (tělesná teplota nad 38 st.), nebo se po přechodném zlepšení vrátí ihned nás kontaktujte!  Pokud není pacient schopen doříct větu je to na okamžitý odvoz do nemocnice – volat zdravotnickou ZS tel. 155.

Zápal plic může komplikovat komplikuje plicní embolie (krevní sraženiny v plicních cévách).

Ambulantní léčba – v souladu s aktuálními doporučeními + po konzultaci s kolegy (infekcionista z NNB, angiolog):

Tekutiny!!!Čím více, tím lépe. Platí i pro kardiaky a lidi s poruchou funkce ledvin – zde je ale potřeba přísně dbát na vyrovnanou bilanci tekutin. Zjednodušeně – co vypiju, to vymočím…

U pacientů s lehkým průběhem tekutiny, vitamíny(zejm C aD), klid, symptomatická léčba

V případě bakteriální superinfekce antibiotika, u závažnějších případech je nutná hospitalizace a ATB do žíly!!

Léčba embolie pak probíhá plnými dávka nízkomulekulárního heparinu s přechodem na warfarin/NOAC.

Těžké průběhy a onemocnění rizikových pacientů vyžadují nemocniční péči!!!

Léky jako Isoprinosin, Hydroxychlorochin, Ivermektin zatím nemají oporu v relevantních studiích a sami výrobci je pro léčbu COVID nedoporučují.