Registrace nových pacientů dle aktuální kapacity.

Smluvní zdravotní pojišťovny: 111, 211, 205, 207, 201

V případě zájmu se můžete informovat telefonicky 602 814 801 (uveďte prosím jméno, příjmení, ročník, narození místo bydliště a mobilitu pac.), nebo emilem konzultacepecky@seznam.cz , do předmětu NOVÁ REGISTRACE a opět uveďte prosím jméno, příjmení, ročník, narození místo bydliště a mobilitu pac.

Uvedené informace nám v žádném případě neslouží pro selekci pacientů, ale s ohledem na kapacity a kvalitu péče není například vhodné registrovat imobilního pacienta ve větší vzdálenosti. Tím by se mohla omezit dostupnostpéče pro již registrované pacienty.