Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění platný od 01.07.2022

Vstupní, periodická, výstupní prohlídka do zaměstnáni nesmluvní (kat. 1) 700kč

Vyšetření  pro výjezdy do zahraničí 500kč, v AJ 700kč

Posouzení pro sportovní kluby, event. jiná vyšetření na  1 rok 500 kč

Posudek pro jednotlivou sportovní akci, tábory, školy v přírodě 300kč (Junák ČP 0kč)

Předoperační vyš. zákroků nehrazených ze zdravotního pojištění 2000kč

Posudek o zdrav.  způsobilosti ke  studiu  na VŠ, VOŠ první/ každé další 200kč/50kč

Posouzení úrazu pro policii ČR 400kč

Posudek – zdravotní omezení pro zam., úřad práce 300/200kč

Prohlídka na zbrojní průkaz první/prodloužení 900/600kč

Prohlídka na řidičský průkaz/senior 600/400kč

Prohlídka na potravinářský průkaz neomezeně/2 roky 400/300kč

EKG na vlastní žádost s popisem 400kč

CRP na vlastní žádost ( bez indikace lékaře) 300kč

Hemokult na vlastní žádost, nebo ztracený 350kč

Výpis ze zdravotní dokumentace/opakovaný do 1 roku 400/200kč

Výpis z dok. pro DD, DPS, soc. ústav apod. první/každý další 350 Kč/200kč

Kopie dokumentů na vlastní žádost 20kč/ 1 strana

Nepovinné  očkování ( aplikace + potvrzení) 200kč

Vyšetření či administrativní úkony pro účely komerčních pojišťoven 700kč

Vypsání tiskopisu pro lázeňskou léčbu samoplátci 300kč

Potvrzení pro strojní průkaz, svářeči, práci na el zařízeních (vyhl. 50) 300kč

Potvrzení o prodělání nemoci covid-19 100kč

Vyšetření a ošetření nepojištěného pacienta (komplex, dle náročnosti) 500 – 3000kč

Ostatní admin. úkony – dle časové a psychické nár., specifikace na dokladu 400 – 1000kč