Vyhláška MZČR z 17.01.2022 07:00 hod.

Postup v případě pozitivního výsledku Ag testu

1. Bezpříznakoví

1.  Pozitivní výsledek nahlaste svému zaměstnavateli, domluvte se s ním, zda vám bude vystavena dočasná pracovní neschopnost (eNeschopenka) či nikoliv. Zaměstnavatel tuto skutečnost musí zadat do systému při hlášení pozitivně testovaných zaměstnanců, ujistěte se tedy také, že k tomu o vás má potřebné údaje,

2.  opusťte pracoviště a dodržujte pravidla karantény,

3.  očekávejte obdržení SMS o poslání do karantény na 5 dnů, na stejnou dobu je vystavena eNeschopenka.

2. Příznakoví

1. kontaktujte svého praktického lékaře, který na základě posouzení příznaků vystaví žádanku na PCR test. Pokud bude test negativní, jedná se pravděpodobně o jinou nemoc a na postupu se domluvte se svým praktickým lékařem.

Důležité: Pokud nemáte žádanku na PCR test, tak

1. jste-li očkovaní, rozočkovaní (máte po alespoň 1. dávce), nemůžete se očkovat kvůli lékařem potvrzených kontraindikací, nebo vám ještě není 18 let, máte 5 krát měsíčně PCR test hrazený z veřejného pojištění.

2. nepatříte-li do výše uvedené skupiny a nemáte-li vystavenou žádanku, musíte si PCR test uhradit, částka zastropovaná na 814,- Kč.

Návrat do práce

Pokud se u vás během 5 denní karantény neprojeví příznaky, po jejím konci se můžete vrátit zpět do práce, pro bezpečný návrat:

 • se v práci znovu podrobíte antigennímu samotestu. Pokud bude negativní, nastupujete běžně do práce. Pokud pozitivní, čeká vás stejný postup jako v případě prvního pozitivního antigenního samotestu,

 • během 5 denní absolvujete PCR test s negativním výsledkem, který zaměstnavateli při návratu na pracoviště prokážete (certifikát). Do práce se tedy, po prokázání negativního PCR testu, můžete vrátit dříve než po 5 dnech.

  Aktualizace k ePN u karantén a neschopenek

  18.1.2022

  Pořád platí, že praktik se má zabývat pouze příznakovými pacienty a pacienty s pozitivním PCR

  1.Nadále platí, že u kontaktů s pozitivními vystavuje ePN KHS – s diagnózou Z209 – karanténa je 5 dní a ukončuje se automaticky, pokud jí praktik nepřebere dle bodů 3 nebo 4

  2.U pracovníků pozitivně (samo) testovaných v práci vystavuje rovněž ePN KHS – s diagnózou Z209 – karanténa je 5 dní a ukončuje se automaticky, pokud jí praktik nepřebere dle bodů 3 nebo

  3.Pacienty s pozitivním PCR přebírá do péče praktik (ode dne, kdy je kontaktován pacientem) a může buď převzít ePN vystavenou dle bodu 1 či 2 a pouze změnit dg na U071, nebo vystavit novou ePN s dg U071.

  4.Pacienty s příznaky přebírá do péče praktik (ode dne, kdy je kontaktován pacientem) a vystavuje novou ePN s diagnózou J 069  (či jinou , ale ne Z209), případně může převzít i ePN vystavenou dle bodu 1 či 2 a mění pouze diagnózu (pokud nechá do výsledku PCR diagnózu původní Z209, nemělo by to vadit také). Pokud bude následné PCR pozitivní, tak mění dg na U071.