Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění platný od 01.07.2022

Vstupní, periodická, výstupní prohlídka do zaměstnáni nesmluvní (kat. 1) 700kč

Vyšetření  pro výjezdy do zahraničí 500kč, v AJ 700kč

Posouzení pro sportovní kluby, event. jiná vyšetření na  1 rok 500 kč

Posudek pro jednotlivou sportovní akci, tábory, školy v přírodě 300kč (Junák ČP 0kč)

Předoperační vyš. zákroků nehrazených ze zdravotního pojištění 2000kč

Posudek o zdrav.  způsobilosti ke  studiu  na VŠ, VOŠ první/ každé další 200kč/50kč

Posouzení úrazu pro policii ČR 400kč

Posudek – zdravotní omezení pro zam./ úřad práce 300/200kč

Prohlídka na zbrojní průkaz první/prodloužení 900/600kč

Prohlídka na řidičský průkaz/senior 600/400kč

Prohlídka na potravinářský průkaz neomezeně/2 roky 400/300kč

EKG na vlastní žádost s popisem 400kč

CRP na vlastní žádost ( bez indikace lékaře) 300kč

Hemokult na vlastní žádost, nebo ztracený 350kč

Výpis ze zdravotní dokumentace               400 kč

Výpis z dok. pro DD, DPS, soc. ústav apod. první/každý další 350 Kč/200kč

Kopie dokumentů na vlastní žádost 20kč/ 1 strana

Nepovinné  očkování ( aplikace + potvrzení) 200kč

Vyšetření či administrativní úkony pro účely komerčních pojišťoven 700kč

Vypsání tiskopisu pro lázeňskou léčbu samoplátci,nebo nutnost vystavit nové dle přání pac. 300kč

Potvrzení pro strojní průkaz, svářeči, hasiči, práci na el zařízeních (ex vyhl. 50) 300kč

Vyšetření a ošetření nepojištěného pacienta (komplex, dle náročnosti) 500 – 3000kč -pouze akutní případy

Ostatní admin. úkony – dle časové a psychické nár., specifikace na dokladu 400 – 1000kč