Praktický lékař Červené Pečky a Ratboř s.r.o.

Ordinace všeobecného praktického lékaře pro dospělé.

Ordinační doba:

Červené Pečky (nám. 1 máje 12):

Pondělí       12:00 – 18:00  hod.   (12:00 – 13:00 pouze pro zvané, tel. zapínáme ve 13:00)

Středa        07:00-13:00 hod. (07:00-08:00 odběry krve)

Každou středu  MUDr. Rakušan, není k dispozici na emailu!!

Pátek          07:00-13:00 hod. (07:00-08:00 odběry krve)

Ratboř (Komenského 8, budova OÚ):

Úterý      07:00-13:00 hod.

(07:00-08:00 odběry krve a zprac. biol. mat.)

Čtvrtek   12:00-18:00  hod.   (12:00 – 13:00 pouze pro zvané, tel. zapínáme ve 13:00)

Pozor, pozor – velmi důležité info níže!!!!!!!!!!!!!!!

Dovolená + úpravy provozu. Po dvou letech zkusím opět dovolenou (Sicílie 2021 skončila nedobrovolným pobytem v kovidáriu). Jakože nebudu chodit do druhé práce a věnovat se dětem (možná o manželce).  Myslím ale i na vás – dohodl jsem se s dr. Rakušanem, sestřičkou Valentovou a dr. Blumelem, aby nebyly 3 týdny v kuse.

Takže:

22. – 24.01. ordinujeme normálně (ve st. dr. Rakušan), omezena pouze administrativa sestry – zastupuje  paní Valentová

25.,26. dovolená – zastupuje dr. Blumel

29.01. – 02.02. – celý týden dr. Rakušan z ČERVENÝCH PEČEK, bude omezena moje administrativa (důchody, emaily apod.), sestra Kratochvílová přítomna

05.02. – 09.02. dovolená – zastupuje dr. Blumel

12.02. – 14.02. – ordinuje dr. Rakušan bude omezena moje administrativa (důchody, emaily apod.), sestra Kratochvílová přítomna


1. Připomenutí k vedení pracovní neschopnosti v souladu se zákonem:

Neschopenku vystavuje jakýkoliv lékař, který zjistí nemoc či stav omezující  schopnost pracovat.  Pokud ambulantní specialista zjistí takový zdravotní stav pacienta, který vyžaduje klidový režim, je povinen pacientovi neschopenku vystavit (tuto zákonem danou povinnost nelze delegovat na praktického lékaře). Z této povinnosti, respektive pravomoci vystavit neschopenku, jsou vyňata pouze zařízení záchranné a pohotovostní služby. Není možný stav, aby pacienta léčil specialista a v pracovní neschopnosti ho vedl praktický lékař. 

2. Zákon definuje pojem ošetřující lékař. Jedná se o doktora ev. zařízení, které pacienta léčí pro určité onemocnění (např. angína obvoďák, po infarktu kardiolog, zlomená noha ortopéd apod.). Pokud jsou v rámci léčebně-diagnostického procesu nutná další vyšetření (lab., jiný specialista), musí je ze zákona zajistit ošetřující lékař. Toto je samozřejmě i ve shodě  s pravidly ZP. Dobře to charakterizuje stanovisko vedoucího rev. lékaře pro SČK – výňatek:

c) pokud je v rámci diagnostického procesu nutná další komplementární
vyšetření (laboratoř, RTG apod.) žádanku na tyto vyšetření vypisuje ten
lékař, který je indikuje. Není možné tuto zodpovědnost přenášet na
registrujícího praktického lékaře.

3. Zdravotní pojištění v ČR je založeno na solidárním principu. Na co kdo má nárok není relevantní. Zásadní je zdravotní indikace, aby se každému dostalo péče, kterou skutečně potřebuje.

4. Každý pacient je povinnen se řídit vnitřním řádem zdravotnického zařížení. Ten je vyvěšen na webu v příslušné záložce a v čekárně + ordinaci na viditelném místě.