Praktický lékař Červené Pečky a Ratboř s.r.o.

Ordinace všeobecného praktického lékaře pro dospělé.

Ordinační doba:

Červené Pečky (nám. 1 máje 12):

Pondělí      10:00-14:00, 15:00 – 18:00  hod. 

Středa        07:00-13:00 hod. (07:00-08:00 odběry krve)

Každou středu  MUDr. Rakušan, není k dispozici na emailu!!

Pátek          07:00-13:00 hod. (07:00-08:00 odběry krve)

Ratboř (Komenského 8, budova OÚ):

Úterý      07:00-13:00 hod.

(07:00-08:00 odběry krve a zprac. biol. mat.)

Čtvrtek   13:00-17:00  hod.  

KONTAKT PRO OBĚ ORDINACE:

Telefon: 602 814 801 (dostupný pro volání v ordinačních hodinách) Email: konzultacepecky@seznam.cz

Pokud se nedovoláte, zkoušejte, prosím, opakovaně! Nebo napište na  mail. Stále volají desítky lidí (únor,březen…  2023), telefon zvoní prakticky nepřetržitě (s malými pauzami již 3 roky)….

Pro zdravé lidi není nutné při obyčejném nachlazení kontaktovat lékaře. Na 1. místě je všeobecně doporučena samoléčba. Pouze při komplikacích, nebo u rizikových pac. (staří, kardiaci,diabetici, onkol. apod.). Nerizikoví pacienti s lehkými komplikacemi – řešte nachlazení přednostně telefonicky – abyste neohrozili ostatní v čekárně. Pracovní neschopnost indikuje lékař, nikoliv pacient, nebo zaměstnavatel. Děkuji.

Nikdy nechoďte do čekárny s chřipkovitými příznaky bez  respirátoru.

Každý pacient je povinnen se řídit vnitřním řádem zdravotnického zařížení. Ten je vyvěšen na webu v příslušné záložce a v čekárně + ordinaci na viditelném místě. 


Připomenutí k vedení pracovní neschopnosti v souladu se zákonem:

Neschopenku vystavuje jakýkoliv lékař, který zjistí nemoc či stav omezující  schopnost pracovat.  Pokud ambulantní specialista zjistí takový zdravotní stav pacienta, který vyžaduje klidový režim, je povinen pacientovi neschopenku vystavit (tuto zákonem danou povinnost nelze delegovat na praktického lékaře). Z této povinnosti, respektive pravomoci vystavit neschopenku, jsou vyňata pouze zařízení záchranné a pohotovostní služby. Není možný stav, aby pacienta léčil specialista a v pracovní neschopnosti ho vedl praktický lékař. 


Ještě komu to dosud nedošlo: Zdravotní pojištění v ČR je založeno na solidárním principu. Na co kdo má nárok mě absolutně nezajímá. Zásadní je zdravotní indikace a aby se každému dostalo péče, kterou skutečně potřebuje.