Praktický lékař Červené Pečky a Ratboř s.r.o.

Ordinace všeobecného praktického lékaře pro dospělé.

Ordinační doba:

Červené Pečky (nám. 1 máje 12):

Pondělí      10:00-14:00, 15:00 – 18:00  hod. 

Středa        07:00-13:00 hod. (07:00-08:00 odběry krve)

Každou středu  MUDr. Rakušan, není k dispozici na emailu!!

Pátek          07:00-13:00 hod. (07:00-08:00 odběry krve)

Ratboř (Komenského 8, budova OÚ):

Úterý      07:00-13:00 hod.

(07:00-08:00 odběry krve a zprac. biol. mat.)

Čtvrtek   13:00-17:00  hod.  

KONTAKT PRO OBĚ ORDINACE: Tel.: 602 814 801 (dostupný pro volání v ordinačních hodinách) Email: konzultacepecky@seznam.cz

Věnujte, prosím, pozornost informacím uvedeným níže (omluvte formátování a barvy, vytváření webu mi moc nejde…)

V pondělí 02.10.2023  MUDr. Rakušan – není na mailu. Nutné se ozvat telefonicky. Děkuji za pochopení. (stěhování)


1. Připomenutí k vedení pracovní neschopnosti v souladu se zákonem:

Neschopenku vystavuje jakýkoliv lékař, který zjistí nemoc či stav omezující  schopnost pracovat.  Pokud ambulantní specialista zjistí takový zdravotní stav pacienta, který vyžaduje klidový režim, je povinen pacientovi neschopenku vystavit (tuto zákonem danou povinnost nelze delegovat na praktického lékaře). Z této povinnosti, respektive pravomoci vystavit neschopenku, jsou vyňata pouze zařízení záchranné a pohotovostní služby. Není možný stav, aby pacienta léčil specialista a v pracovní neschopnosti ho vedl praktický lékař. 

2. Zákon definuje pojem ošetřující lékař. Jedná se o doktora ev. zařízení, které pacienta léčí pro určité onemocnění (např. angína obvoďák, po infarktu kardiolog, zlomená noha ortopéd apod.). Pokud jsou v rámci léčebně-diagnostického procesu nutná další vyšetření (lab., jiný specialista), musí je ze zákona zajistit ošetřující lékař. Toto je samozřejmě i ve shodě  s pravidly ZP. Dobře to charakterizuje stanovisko vedoucího rev. lékaře pro SČK – výňatek:

c) pokud je v rámci diagnostického procesu nutná další komplementární
vyšetření (laboratoř, RTG apod.) žádanku na tyto vyšetření vypisuje ten
lékař, který je indikuje. Není možné tuto zodpovědnost přenášet na
registrujícího praktického lékaře.

3. Zdravotní pojištění v ČR je založeno na solidárním principu. Na co kdo má nárok není relevantní. Zásadní je zdravotní indikace, aby se každému dostalo péče, kterou skutečně potřebuje.

4. Každý pacient je povinnen se řídit vnitřním řádem zdravotnického zařížení. Ten je vyvěšen na webu v příslušné záložce a v čekárně + ordinaci na viditelném místě.