Pacienty registrujeme v souladu s platnou legislativou. Odmítnutí registrace je taxativně vyjmenováno ve vnitřním řádu (citace zákona č. 372/2011 Sb.).

Situace se neustále mění – nyní (05/2023)  bohužel musíme odmítnout nové pacienty z důvodů překročení kapacity, nebo vzdálenosti – viz výše.